Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) se uskutečnila s  cílem podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.
25.08.2014
Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících - 1. část Irena Vaňková
Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících - 2. část Irena Vaňková
Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících - 3. část Irena Vaňková
Stereotypy národností ve znakových jazycích Lucie Břinková
Stereotyp slyšícího ve znakových jazycích Marie Basovníková
Konceptualizace barev ve znakových jazycích Radka Zbořilová
28.08.2014
Utváření významu, "světy významu, slovníkové definice a kontext Tom Humphries
Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce Radka Nováková
Specifické znaky v českém znakovém jazyce Petr Vysuček
Na korpusu založený výzkum znakového jazyka: pohyby úst v Auslanu (australském znakovém jazyce) Trevor Johnston
Lexikální variantnost a změny v britském znakovém jazyce Adam Schembri
Korpusová studie snížení pasivní ruky v rámci stylů francouzského belgického znakového jazyka Aurore Paligot
Korpusové údaje v jazykovém výzkumu: případe polského znakového jazyka Pawel Rutkowski
Studium slovníků znakového jazyka Carol Padden
Znakový jazyk v ohrožení Ulrike Zeshan
Vesnické znakové jazyky jakožto jazyky ohrožené – analýza diskurzu o chicanském znakovém jazyce (Mexiko) Josefina Safar
29.08.2014
Konstruování znakového jazyka jakožto historického objektu – některé otázky a omyly Josef Fulka
Indiánské znakové jazyky Karel Redlich
Klasifikátorové tvary ruky držení v českém znakovém jazyce Josefina Kalousová
Historický vztah mezi číslovkami v japonském, tchajwanském a korejském znakovém jazyce Keiko Sagara
Studie o přepínání kódů v korejském znakovém jazyce Hyunhwa Lee
Bilingvismus napříč jazyky jiného typu: jazykové kontaktové prostředky v čínské komunitě neslyšících Yaqing Chen
Dokonavý vid ve finském znakovém jazyce Juhana Salonen
Bóje v „moři LFSB“? Jejich souřadnice a sousedé Silvia Gabarro-Lopez
Performance německých neslyšících dětí, dospělých a studentů druhého jazyka v testu reprodukce vět německého znakového jazyka Christian Rathmann
Cesta – představové schéma v českém znakovém jazyce Anna Moudrá