Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Bilingvismus napříč jazyky jiného typu: jazykové kontaktové prostředky v čínské komunitě neslyšících

Yaqing Chen