Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Historický vztah mezi číslovkami v japonském, tchajwanském a korejském znakovém jazyce

Keiko Sagara