Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Performance německých neslyšících dětí, dospělých a studentů druhého jazyka v testu reprodukce vět německého znakového jazyka

Christian Rathmann