Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Vesnické znakové jazyky jakožto jazyky ohrožené – analýza diskurzu o chicanském znakovém jazyce (Mexiko)

Josefina Safar