Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Kvantitativní přístupy k analýze korpusů znakového jazyka

Adam Schembri