Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Diskuze s Carol Padden, Tomem Humphriesem a Ulrike Zeshan