Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Na korpusu založený výzkum znakového jazyka: pohyby úst v Auslanu (australském znakovém jazyce)

Trevor Johnston