Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Korpusové údaje v jazykovém výzkumu: případe polského znakového jazyka

Pawel Rutkowski