Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce

Radka Nováková