Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Elementární anotace jako základ výzkumu: analýza příkladů a jejich řešení s účastníky kurzu (práce s omezeným vzorkem ČZJ)

Trevor Johnston