Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014

Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Cílená anotace jako způsob zkvalitnění a vytěžování korpusu znakového jazyka

Trevor Johnston